Vacatures

Assistent boomverzorger/grondman.

Stageplaatsen

Onze onderneming biedt als Aequor-erkende leerinstelling de mogelijkheid om vanuit school (Helicon) ruimte te bieden aan scholier, student of cursist om een bepaald leertraject te volgen waarbij kennis gemaakt kan worden met het fenomeen Boomverzorging. Niet alleen de technische aspecten inzake soortkennis en boomtechnische ingrepen/ benaderingen, maar ook het optreden en handelen bij ziekten en plagen is bijzonder nuttig en leerzaam voor de geïnteresseerde leerling. Onder begeleiding van één of meerdere gecertificeerde stagebegeleiders kan er ook gewerkt gaan worden met de machines en gereedschappen die in onze branche noodzakelijk zijn. In relatief korte tijd kan een gemotiveerde leerling zich meester maken van de diverse disciplines welke in het vak vereist zijn en waarbij het aspect veiligheid als een rode draad door het hele verhaal heen blijft lopen.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.